Ανυφαντής Σωτήριος

Ιερέας στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας για πολλά χρόνια.
Στο χωριό εγκατστάθηκε ως ιερέας στη 1-9-1940 και συνταξιοδοτήθηκε στις 4-5-1985.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License