Ασωπός

Θεοποιημένος ποταμός.

Γιος του Ωκεανού και της Τηθύος, σύμφωνα με άλλους του Δία και της Ευρυνόμης, ενώ σύμφωνα με τον Ακουσίλαο γιος της Πηρούς και του Ποσειδώνα. Αφού παντρεύτηκε τη Μετόπη, την κόρη του ποταμού Λάδωνα, γέννησε τους γιους Ισμηνό και Πελάγοντα, όπως και 20 κόρες, ανάμεσα στις οποίες ήταν η Αίγινα που την άρπαξε ο Δίας και την πήγε σε ένα νησί το οποίο λεγόταν Οινώνη και το οποίο πήρα το όνομά της Αίγινα.(Απολλόδωρος, 3.12.[6]).

Άλλες κόρες του ήταν η Σαλαμίνα, η Τανάγρα, η Θέσπεια, η Πλάταια, η Αντιόπη και η Θήβη. Τις υπόλοιπες θυγατέρες του ο Ασωπός τις ψάχνει επειδή τις έχασε. Σύμφωνα με τη Κόριννα τις κρατούν στα ουράνια δώματά τους οι θεοί Δίας, Απόλλωνας και Ερμής.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License