Αθανασίου Σπύρος

Αγωνιστής του 1821.
Συμμετείχε από την αρχή του αγώνα στη Χιλιαρχία του Κώστα Χορμόβα, Πεντακοσιαρχία Δήμου Λιούλια.
Για τις υπηρεσίες του στον αγώνα του απονεμήθηκε το 'Σιδηρούν Βραβείον του Αγώνος'.
Με το θάνατό του άφησε πίσω τη γυναίκα του Παναγιώτα και έναν γιο, τον Γιώργη.
Η εξετασική επιτροπή τον κατέταξε στις τάξεις των στρατιωτών.

Αριθμός Μητρώου: 9256

Πηγή:Θήβα και Λιβαδειά. Χωρικοί και χωραίται το 21. Γεωργίου Φανόπουλου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License