Βουγέσης Αναγνώστης

Αγωνιστής του 1821.
Πολέμησε στο πλευρό του Αθανασίου Σκουρτανιώτου, του Γεωργίου Σκουρτανιώτου και Βασίλη(Βάσου) Μαυροβουνιώτη.
Σε έγγραφο της Γραμματείας Στρατιωτικού (1.11.1831) και του Δημάρχου Τανάγρας (11.6.1865) αναφέρεται ότι κατείχε τον βαθμό του Ταξιαρχικού Εικοσιπένταρχου.
Επίσης αναφέρεται πως κατείχε διπλωμα του Όθωνα που του απονέμει το 'Σιδηρούν Παράσημο' για τους αγώνες του.
Η επί του αγώνα εξεταστική επιτροπή τον κατέταξε στη 1η σειρά Υπαξιωματικών.
Παιδιά του ήταν οι Γιάννος, Τάσης και Κωνσταντίνος.

Αριθμός Μητρώου: 8927
Αριθμός Νέου Μητρώου: 3186

Πηγή:Θήβα και Λιβαδειά. Χωρικοί και χωραίται το 21. Γεωργίου Φανόπουλου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License