εκλογές 19 Αυγούστου 1928

Αποτελέσματα Εκλογών στην κοινότητα του Αγίου Θωμά Τανάγρας


Βουλευτικές Εκλογές 19 Αυγούστου 1928

Οι βουλευτικές εκλογές έγιναν από την κυβέρνηση Βενιζέλου με ψηφοδέλτιο και την καθιέρωση πλειοψηφικού συστήματος, σύμφωνα με Ν.Δ. 11.7.1928 (ΦΕΚ 122τ.Α΄11.7.1928).
Στη περιφέρεια των Θηβών τέσσερις συνδυασμοί καταθέτουν υποψήφιους και στο χωριό μας τα αποτελέσματα ακολουθούν:

ψηφίσαντες εκλογείς: 366

Συνδυασμός Φιλελευθέρων ποσοστό ψήφοι
1. Κυρέλλος Εμμαν. Βασίλειος (44.81%) 164
2. Σπηλιώτης Γεωρ. Νικόλαος (50.27%) 184
Συνδυασμός Λαϊκών ποσοστό ψήφοι
1. Βουρδουμπάς Ευάγγελος (55.74%) 204
2. Ζωγράφος Ζωγράφος (30.87%) 113
Ενωτικός Συνδ. Χωρικών ποσοστό ψήφοι
1. Μικρός Γεώργιος (0.82%) 3
2. Στενός Παναγιώτης (4.64%) 17
Συνδυασμός Αγροτικών ποσοστό ψήφοι
1. Ανδριανός Σωτήριος (10.93%) 40
2. Κόλλιας Φρίξος (1.09%) 4
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License