Γεωργιάδης Σπυρίδων

Γεωργιάδης Σπυρίδων - δεκανεύς

georgiadispspyros111.jpg
georgiadispspyros2.jpg

Ο Γεωργιάδης Σπυρίδων του Παύλου και της Βαγγελιώς. γεννήθηκε στον Αγιο Θωμά το 1918.
Γονείς του ο Παύλος και Βαγγελιώ (αδελφή των Στυλιανού και Σταύρου Παπακωνσταντίνου [βορδος]) απέκτησαν έξι παιδιά.
Σπυρίδων, Στυλιανός(εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ), Αφροδίτη(απεβίωσε 30 ετών), Κωνσταντίνος(ξεκίνησε μαθήματα στην ιατρική σχολή, χωρίς να την ολοκληρώσει), Ελένη και Ιωάννης.

Ο Σπυρίδων Γεωργιάδης υπηρέτησε στο 34ο σύνταγμα πεζικού κατά τη διάρκεια του πολέμου του '40.

Σκοτώθηκε στη μάχη της Πεστάνης στις 12 ή 19 Φεβρουαρίου 1941.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License