Γκιολέκας Θεόδωρος

Γκιολέκας Θεόδωρος ή Γκοστέκος ή Γκιοστέκος ή Γιοσδέκος.
Αγωνιστής του 1821. Υπηρέτησε τη πατρίδα καθ'όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ήταν γραμμένος στα μητρώα της Χιλιαρχίας του Βασίλη Μαυροβουνιώτη και πεντακοσιαρχίας Τριαντάφυλλου Τζουρά.
Τα παραπάνω μητρώα επικαλέστηκαν η γυναίκα του Ασήμω και τα παιδιά του Γιάννης, 35 ετών και Θεόδωρος, 30 ετών, προκειμένου να αποζημειωθούν.
Η εξεταστική επιτροπή τον κατέταξε στις τάξεις των στρατιωτών.

Αριθμός Μητρώου: 9008

Πηγή:Θήβα και Λιβαδειά. Χωρικοί και χωραίται το 21. Γεωργίου Φανόπουλου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License