Πως διορθώνω σελίδα - Γρήγορη εκκίνηση

Εάν έχετε πρόσβαση στην επεξεργασία σελίδων, κάντε κλικ στο κουμπί edit στο τέλος της σελίδας. Αυτό θα οδηγήσει στο άνοιγμα ενός επεξεργαστή με εργαλειοθήκη για μορφοποίηση.

Για δημιουργία σύνδεσης σε νέα σελίδα, χρησιμοποιείστε τη σύνταξη: [[[new page name]]] ή [[[new page name | text to display]]]. Ακολουθήστε τη σύνδεση (θα έχει διαφορετικό χρώμα εάν δεν υπάρχει σύνδεση) , δημιουργήστε μια νέα σελίδα και επεξεργαστήτε τη!

Η δημιουργία και επεξεργασία σελίδων είναι εύκολη. Ωστόσω υπάρχουν αρκετές επιλογές που επτρέπουν δημιουργία δυναμικών ιστότοπων. Επισκεφτείτε το Documentation pages για να μάθετε περισσότερα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License