Κείμενα
  • Απογεύματα Καλοκαιριού από τη συλλογή: Ιστορίες του μικρού χωριού μου που ακροβατούν ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα
  • το αηδόνι της Λιάτανης απόσπασμα από το βιβλίο μεταξύ μας-εικόνες από την αντίσταση 1941-1944 Νίκου Παπανικολάου (Αλέξανδρος)
  • αναμνήσεις αποσπάσματα από το βιβλίο αναμνήσεις του Αριστείδου Ευάγγελου Μπασιάκου(προεκλογικά περιστατικά στον Άγιο Θωμά και το Κλειδί το 1933).
  • Ευνόστα Ωγυγία - Περί νυμφών. Αθανασίου Σταγειρίτου.
  • Η λάκα των Φλωριών Νικόλαος Πολίτης: Μελέται περί του βίου της και της γλώσσης του Ελληνικού λαού
  • Οι Λάμιες της Μπόεζας από τη συλλογή: Ιστορίες του μικρού χωριού μου που ακροβατούν ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα
  • Το Κόκκινο Ποδήλατο από τη συλλογή: Ιστορίες του μικρού χωριού μου που ακροβατούν ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License