Κιόκες Ιωάννης ή Κιόκιος ή Κιόκιας

Γεννήθηκε στη Λιάτανη.
Αξιωματικός του Αθανασίου Σκουρτανιώτου τιμώμενος από την πατρίδα με το παράσημο του αγώνος και το σταυρό του Σωτήρος.
Πέθανε στη Λιάτανη με το βαθμό ανωτέρου αξιωματικού της φάλαγγας.
Ο Κιόκιας συμμετείχε και τον Νοέμβριο του 1826, στις περιφερειακές συγκρούσεις, στη μάχη της Αράχωβας, υπό τον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραισκάκη. Πέθανε στη Λιάτανη με το βαθμό ανωτέρου αξιωματικού της φάλαγγας. Με το βασιλικό διάταγμα της 20ης Μαίου 1838 του χορηγήθηκε ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού ως ανταμοιβή για τον αγώνα του υπέρ της ανεξαρτησίας και για τη προσφορά του κατά τη διάρκεια της πανούκλας στον Πόρο.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License