Κλήσια Γκίκαρι

Κλήσια Γκίκαρι

Ερειπωμένη εκκλησία 12 αι (πιθανώς) με ορατά θεμέλια βοηθητικών χώρων στη περιοχή Σουλουνάρθι
Κτισμένη σε αρχαίο ναό ή πύργο. Συνήθεια που εμφανίζεται από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, προκειμένου να εξαγνιστούν τα αρχαία μνημεία.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι κάθε νέα θρησκεία έβρισκε εύφορο έδαφος προκειμένου να περάσει το μήνυμα για συνέχεια της ιερότητας ενός χώρου και να διεισδύσει σε κάθε τοπική κοινωνία.
Η περιοχή όπου εδράζεται το κτίσμα αποτελούσε κατά την Τουρκοκρατία, κτήμα - τσιφλίκι του Γιωργάκη Γκίκα.
Έτσι προέκυψε και το όνομα Κλήσια Γκίκαρι, καθώς υπήρχε η αρβανίτικη συνήθεια να δίνεται το όνομα του ιδιοκτήτη σε ερειπωμένους ναούς.

Πηγή: Θανάσης Χρ. Κυριάκος εκ Κλειδίου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License