Κοκόσης Μήτρος

Κοκόσης Μήτρος
Ο Μήτρος υπηρέτησε τη πατρίδα σε όλο το διάστημα του αγώνα.
Μαζί του πολέμησαν ο πατέρας του και ο αδερφός του, οι οποίοι σκοτώθηκαν, ο μεν πατέρας του στη μάχη του Μαυροματίου Θηβών μαζί με τον Θανάση Σκουρτανιώτη, ο δε αδερφός του στην εκστρατεία της Κρήτης.
Τελευταία διετέλεσε στη Χιλιαρχία του Βάσου Μαυροβουνιώτη, Πεντακοσιαρχία Γιάννη Κλίμακα, Εκαντοταρχία Μήτρου Στάμου Θηβαίου.
Μετά τη διάλυση των χιλιαρχιών υπηρέτησε στο τάγμα του Γιάννη Μπαιρακτάρη, Λόχο Δ. Σιπούλια υπό τον Γ. Σκουρτανιώτη. Στην αίτησή του επικαλείται τα Μητρώα των άνω Χιλιαρχιών και του Τάγματος. Η επιτροπή των κατέταξε στις τάξεις των στρατιωτών.
(Αριθμός Μητρώου: 3202)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License