Κουμπίτσας Ιωάννης

Αξιωματικός του Αθανασίου Σκουρτανιώτου ο Λιαταναίος Ιωάννης Κουμπίτσας ξακουστός για την φρόνηση και γενναιότητα του.
Κατά τη στάση του Τζαμάλα Παπακώστα το 1848, υπηρετούσε υπό τις διαταγές του Γαρδικιώτη.
Σκοτώθηκε στο Παλαιόκαστρο Φθιώτιδας σε σύγκρουση ανάμεσα σε κυβερνητικά στρατεύματα και στασιαστές.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License