Μετανάστευση

Η είσοδος στον 20ο αιώνα βρίσκει τη χώρα σε δεινή οικονομική κατάσταση, αποτέλεσμα της οποίας είναι η μετανάστευση μεγάλου εργατικού δυναμικού. Μεταξύ των μεταναστών και αρκετοί Λιαταναίοι οι οποίοι αναζητούν καλύτερη ζωή στις νέες χώρες. Κύριος τόπος μετανάστευσης η Αμερική.

Λιαταναίοι μετανάστες

 • Βουγέσης Αναστάσιος(αριθμός επιβίβασης:1). Είναι άγαμος, 27 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεμιστοκλής και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 12 Οκτωβρίου 1912.
 • Βρετός Β. Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:10). Είναι άγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Βρετός Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:5). Είναι έγγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Βρετός Δημήτριος(αριθμός επιβίβασης:3). Είναι άγαμος, 22 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Λάουρα(Laura) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 7 Σεπτεμβρίου 1909.
 • Βρετός Μιλτιάδης(αριθμός επιβίβασης:22). Είναι άγαμος, 19 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Μάρθα Ουάσιγκτον(Martha Washington) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 13 Φεβρουαρίου 1910.
 • Βρετός Πολυνικης(αριθμός επιβίβασης:28). Είναι έγγαμος, 19 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Μάρθα Ουάσιγκτον(Martha Washington) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις Φεβρουαρίου 1910.
 • Ζωίτσης Κώστας(αριθμός επιβίβασης:8). Είναι άγαμος, 20 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Καβάς Αντώνιος(αριθμός επιβίβασης:4). Είναι έγγαμος, 30 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Καβάς Αριστείδης(αριθμός επιβίβασης:5). Είναι έγγαμος, 29 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεμιστοκλής και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 21 Οκτωβρίου 1910.
 • Καβάς Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:1). Είναι άγαμος, 25 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Καβάς Δημήτριος(αριθμός επιβίβασης:15). Είναι έγγαμος, 42 ετών. Αναχωρεί από τη Χάβρη(Havre) με το πλοίο Σικάγο(Chicago) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 23 Σεπτεμβρίου 1913.
 • Καδέτσης Αναστάσιος(αριθμός επιβίβασης:9). Είναι άγαμος, 22 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Κατερίνης Θεόδωρος(αριθμός επιβίβασης:13). Είναι έγγαμος, 27 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Κιόκιας Αλέκος(αριθμός επιβίβασης:6). Είναι έγγαμος, 36 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Κιόκιας Π. Ιωάννης(αριθμός επιβίβασης:4). Είναι έγγαμος, 30 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Λαψάνης Γεώργιος(αριθμός επιβίβασης:2). Είναι έγγαμος, 40 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Λαψάνης Βασίλειος(αριθμός επιβίβασης:3). Είναι έγγαμος, 30 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Μαρίνης Ιωάννης(αριθμός επιβίβασης:11). Είναι έγγαμος, 34 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
 • Παπαδεδες Ξενοφών(αριθμός επιβίβασης:5). Είναι άγαμος, 20 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Πατρίς και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 17 Ιουνίου 1912.
 • Παπαδημητρίου Μιλτιάδης(αριθμός επιβίβασης:4). Είναι άγαμος, 27 ετών. Αναχωρεί από τη Πάτρα με το πλοίο Λάουρα(Laura) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 27 Οκτωβρίου 1909.
 • Σίδερης Κώστας(αριθμός επιβίβασης:29). Είναι έγγαμος, 33 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Πατρίς και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 23 Νοεμβρίου 1910.
 • Σίδερης Σπυρίδων(αριθμός επιβίβασης:18). Είναι έγγαμος, 24 ετών. Αναχωρεί από τον Πειραιά με το πλοίο Θεμιστοκλής και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 12 Οκτωβρίου 1912.
 • Χρόνης Ηρακλής(αριθμός επιβίβασης:7). Είναι έγγαμος, 35 ετών. Αναχωρεί από το Τριέστι Ιταλίας με το πλοίο Ουλτόνια(Ultonia) και φθάνει στο Νησί Έλις της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 1910.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License