Παπαδέδες Ευάγγελος

Παπαδέδες Ευάγγελος του Χρήστου.
Στρατιώτης.
Γεννήθηκε στον Αγιο Θωμά Βοιωτίας το 1913, του 67ου ΣΠ.
Φονεύθηκε στη Μετζγκόρανη (βορειοανατολικά Τεπελενίου) στις 7 Μαρτίου 1941.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License