Επίσκοπος Τανάγρας Πολύκαρπος Χρυσικός

Θεοφιλέστατος Επίσκόπος Τανάγρας κ. Πολυκάρπος Χρυσικός

Βιογραφικό Σημείωμα
polykCrysikos.jpg

Εγγενήθη την 25ην Δεκεμβρίου 1933 εις Αυλίδα Νομού Ευβοίας. Τας εγκυκλίους σπουδάς επεράτωσεν εις τα σχολεία της πόλεως Χαλκίδος.
Το 1952 μετά τας εισιτηρίους εξετάσεις εισήλθεν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έλβε το πτυχίον το 1957 και κατετάγη εις το στρατόν και υπηρέτησεν επί διετίαν εις την Τ.Υ.Σ. Μετά την απόλυσίν του εκάρη μοναχός υπό του Πνευματικού του πατρός Αρχιμ. Βασιλείου Τζοβλά εις το Παρεκκλήσιον της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μέσα Παναγίτσα) Σουβάλας Χαλκίδος την 7ην Ιουλίου 1959, αφού προηγουμένως ενεγράφη εις το Μοναχολόγιον της Ιεράς Μονής Οσίου Γέροντος εις Λίμνην Ευβοίας.
Την 8ην Ιουλίου 1959 εχειροτονήθη διάκονος υπό του κυρού Γρηγορίου Πλειαθού Μητροπολίτου Χαλκίδος εις το Παρεκκλήσιο του Μιτροπολιτικού Οικήματος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
Την 26ην Οκτωβρίου 1959 εχειροτονήθη Πρεσβύτερος εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος υπό του Αυτού Μητροπολίου, ο οποίος του απένειμε και το οφφίκιον του Αχιμανδρίτου. Στην συνέχεια διωρίσθη Τακτικός Εφημέριος του ευαγούς Ιδρύματος Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος, ένθα υπηρέτησεν έως τον Οκτώβριον του 1960, μετακληθείς εις Χαλκίδα και αναλαβών την θέσιν του πρωτοσυγκέλλου δια Βασιλικού Διατάγματος και πα΄ρεμεινεν εις αυτήν επί 33 έτη. Διωρίσθη και εφημέριος και Ιεροκήρυξ του Μητροπολιτικού Ναού Χαλκίδος.
Το 1992 συμπληρώσας 35ετίαν έλαβεν σύνταξιν ως Δημόσιος Υπάλληλος (Πρωτοσύγκελλος). Τον ίδιο χρόνο μετετέθη εις την γείτονα Μητρόπολιν Θηβών και Λεβαδείας, ένθα με τας ευλογίας του τότε Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας και νυν Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου εθεμελίωσεν Ιεράν Μονήν και εγκατέστησεν γυναικείαν αδελφότητα εις την περιοχήν Σκούρτων Βοιωτίας. Μέχρι της εγκαταστάσεως της αδελφότητας εις το Μοναστήρι γενομένης την 1ηνν Ιουλίου 1998 περιήρχετο την Επαρχίαν Θηβών κυρίως, και εκήρυττεν και λειτουργούσεν.
Ήσκησε και ασκεί την διακονίαν του κηρύγματος, της κατηχήσεως, της Θείας Λειτουργίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως.

Εκλογή

Η εκλογή του έγινε στις 10 Μαίου 2010.
Εξελέγη Τιτουλάριος Επίσκοπος παρά τη Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Τανάγρας.
Κατά τη ψηφοφορία, επί συνόλου 71 ψηφισάντων έλαβαν:

  • Αρχιμ. κ. Πολύκαρπος Χρυσικός, ψήφους 49.
  • Αρχιμ. κ. Ειρηναίος Καλογήρου, ψήφους 1
  • Αρχιμ. κ. Βενέδικτος Καρύδης, ψήφους 1

18 λευκές και 2 άκυρες

Η εις επίσκοπον χειροτονία του έγινε στις 22 Μαίου 2010 στην Ιερά Μονή Ανάληψης Σκούρτων

Πηγή: Περιοδικό Εκκλησία Τεύχος 5. Μάιος 2010

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License