Σύρμα Ευτυχία

Η Ευτυχία Σύρμα του Ευαγγέλου γεννήθηκε στον Άγιο Θωμά και αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ως φοιτήτρια το 1968 εκπόνησε μελέτη με τίτλο:
'Λαογραφικά Στοιχεία εκ του χωρίου Άγιος Θωμάς (Λιάτανη) της επαρχίας Θηβών του Νομού Βοιωτίας'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License