Βακχείος

Γιατρός στην Αρχαία Τανάγρα τον 3ο αιώνα π.Χ.
Εξέδωσε πολλά έργα του Ιπποκράτη και συνέγραψε πολλές πρωτότυπες μελέτες.
Οι πολυτιμότερες από αυτές τις μελέτες ήσαν:

  • Η σφυγμών επιτομή.
  • Περί ρυθμού, τον οποίο ορίζει ως κίνησιν εν χρόνοις τάξιν έχουσιν.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License