Τι θεωρείται wiki site;

Σύμφωνα με τη Wikipedia, τον μεγλύτερο παγκοσμίως ιστοχώρο wiki:

Το Wiki ([ˈwiː.kiː] <wee-kee> ή [ˈwɪ.kiː] <wick-ey>) είναι τύπος ιστοχώρου που επιτρέπει σε χρήστες να προσθέτουν, αφαιρούν ή να επεξεργάζονται και να αντικαθιστούν τοο περιεχόμενο εύκολα και γρήγορα.

Στο δίκτυο Wikidot.com υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσει ο καθένας έναν ιστοχώρο της μορφής (your-site-name.wikidot.com) — ένας προσαρμοζόμενος χώρος στο Internet, όπου οι χρήστες επεξεργάζονται περιεχόμενο, 'ανεβάζουν' αρχεία, επικοινωνούν και συνεργάζονται.

Γιατί ένας ιστοχώρος Wiki διαφέρει από τα συνηθισμένα;
Με χρήση συτημάτων Wiki δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τεχνικές λεπτομέρειες (όπως γνώση HTML, επεξεργασία σελίδων, πως να δημιουργήσετε forum για την κοινότητά σας κτλ.). Τα αναλαμβάνει η ομάδα του Wikidot.com. Εσείς συγκεντρώνεστε στο περιεχόμενο.

Σε κάθε σελίδα (όπου έχετε εξουσιοδότηση) πατήστε στο edit button - και επεξεργαστείτε τη σελίδα! Πατήστε save και οι αλλαγές που κάνατε έχουν δημοσιευθεί.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License